Back to top

Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, obejmującego grunty miejscowości Koninko, Szczytniki, Kamionki, Bnin, Czołowo, Konarskie, Radzewo, Czmoniec, Czmoń i Błażejewko oraz części obrębów Kamionki, Bnin, Gądki, Borówiec, Skrzynki, Kórnik, Biernatki – jezioro i Dziećmierowo na zachód od S11, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - WB-PP.6720.4.2016, WB-PP.6720.5.2016

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji z dnia 26 kwietnia 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.10.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik postanowienia z dnia 22 kwietnia 2022 r. o zawieszeniu na wniosek strony postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (WB1-PP.6733.9.2022)

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 30 marca 2022 r. - WB1-PP.6733.10.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Czmoń - WB1-PP.6722.7.2018

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 17 marca 2022 r., - WB1-PP.6733.9.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.10.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - WB1-PP.6722.5.2020

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.9.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji z dnia 12 stycznia 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.96.2021

Strony