Back to top

Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik (WB1-PP.6733.30.2023)

Obwieszczenie Burmistrza

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (WB1-PP.6733.30.2023)

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji z dnia 23 lutego 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.56.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20 stycznia 2023 r. - WB1-PP.6733.56.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.56.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla części obrębu geodezyjnego Czmoń, w rejonie ulic: Polnej, Strażackiej i Lipowej oraz dla działek o numerach ewidencyjnych: 354, 466, 480 i 490 - WB1-PP.6722.10.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o przedłużeniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, obejmującego grunty miejscowości Koninko, Szczytniki, Kamionki, Bnin, Czołowo, Konarskie, Radzewo, Czmoniec, Czmoń i Błażejewko oraz części obrębów Żerniki, Gądki, Borówiec, Skrzynki, Kórnik, Biernatki – jezioro i Dziećmierowo na zachód od S11, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Termin wyłożenia następuje w dniach  od 23 maja 2022 r. do 8 lipca 2022 r.

Obwieszczenie Burmistrza

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, obejmującego grunty miejscowości Koninko, Szczytniki, Kamionki, Bnin, Czołowo, Konarskie, Radzewo, Czmoniec, Czmoń i Błażejewko oraz części obrębów Żerniki, Gądki, Borówiec, Skrzynki, Kórnik, Biernatki – jezioro i Dziećmierowo na zachód od S11, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - WB-PP.6720.4.2016, WB-PP.6720.5.2016

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji z dnia 26 kwietnia 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.10.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik postanowienia z dnia 22 kwietnia 2022 r. o zawieszeniu na wniosek strony postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (WB1-PP.6733.9.2022)

Strony