Back to top

Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji z dnia 20 września 2021 r. - WB1-PP.6733.62.2021

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20 września 2021 r. - WB1-PP.6733.63.2021

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji z dnia 7 września 2021 r. - WB1-PP.6733.59.2021

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.58.2021

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: WB1-PP.6733.63.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: WB1-PP.6733.62.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 5 sierpnia 2021 r. (WB1-PP.6733.59.2021)

Obwieszczenie Burmistrza

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 5 sierpnia 2021 r. (WB1-PP.6733.58.2021)

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.63.2021

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.62.2021

Strony