Back to top

Aktualności

Impreza

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik Przemysław Pacholski serdecznie zaprasza na koncerty z okazji Dnia Kobiet, które odbędą się w KCRiS Oaza (ul. I.Krasickiego 1, Kórnik).

Inne

Poczta Polska przygotowała ankietę, która dotyczy mieszkańców wybranych ulic Szczytnik i Kamionek. Zachęcamy do jej wypełnienia.

Inne

Po upływie 120 dni pobytu od dnia pierwszego wjazdu obywatela Ukrainy na terytorium RP pomoc w zakresie zakwaterowania i wyżywienia jest możliwa z ograniczeniami i zastosowaniem częściowej odpłatności

Inne

Potrzebujesz okularów? Zapraszamy na bezpłatne komputerowe badanie wzroku do Opto Busa 9-10.02.2023 r.

Inne

Konkurs skierowany jest do wszystkich sołectw z terenu województwa wielkopolskiego, które w latach 2010 – 2022 realizowały projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny. (przejdź do strony Urzędu Marszałkowskiego).

Ogłoszenia

Program dofinansowania likwidacji wyrobów zawierających azbest - wnioski można składać do 16 czerwca 2023 r.

Inne

Wielkopolska Izba Rolnicza, Wielkopolski Oddział Regionalny ARiMR oraz Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, organizują w I kwartale 2023 roku cykl spotkań pod nazwą "Wielkopolskie Fora Rolnicze – Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi".

Inne

Zapraszamy rolników do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”

Impreza

Zapraszamy na tegoroczną edycję Festynu Ekologicznego pt. "Dotknij PSZOK", która odbędzie się 24 września br, w godzinach 10:00-14:00. Plac Niepodległości w Kórniku. Przejdź do wydarzenia.

Strony